TERMES I CONDICIONS

Última actualització: 12.07.2023

CONDICIONS GENERALS

1.1 Les presents condicions generals de servei (d'ara endavant també “Condicions Generals” o “Acord”) regulen els serveis prestats i/o gestionats a través del lloc web www.utopeak.cat (en endavant també el “Lloc”) per Utopeak SL amb NIF B56309719 i seu a Carretera de Vic 140, 08243 Manresa, Espanya (d'ara endavant també “UTOPEAK”).

1.2 La missió d'Utopeak és donar suport i facilitar als seus usuaris l’assoliment dels propis objectius de benestar i esportius, posant a disposició una sèrie d’avantatges oferts per terces, maximitzant el rendiment i prevenint lesions a través de planificacions esportives i altres serveis com ara el de tecnificació. UTOPEAK convida els usuaris a buscar l'assessorament d'un metge en relació amb les seves situacions i hàbits individuals. Els continguts del Lloc, independentment de si són proporcionats per UTOPEAK o usuaris, no tenen com a finalitat complementar, i molt menys substituir, la informació o consells proporcionats pels metges. En acceptar aquestes Condicions Generals, l'usuari confirma que és l'únic responsable de la seva salut i hàbits.

1.3 En cas de ser necessari, UTOPEAK podrà complementar aquestes Condicions Generals o renunciar-hi a través de Condicions Especials específiques que seran proposades a l'usuari en el moment de sol·licitar determinats serveis i/o utilitzar determinats continguts. En cas de contrast entre les Condicions Generals i les Condicions Especials, prevaldran aquestes últimes. S'entén que aquestes Condicions Generals no obliguen de cap manera UTOPEAK a prestar a l'usuari tots els serveis i/o continguts als quals es refereixin, llevat que es disposi expressament per alguna de les Condicions Particulars.

1.4 Aquestes Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment. En aquest cas, l'usuari serà notificat per correu electrònic o mitjançant comunicacions específiques publicades al Lloc. Aquests canvis es consideraran acceptats per l'usuari si continua utilitzant el servei i/o accedeix als continguts o no desisteix del Contracte en un termini de 15 (quinze) dies des de la comunicació del canvi.

1.5 En acceptar aquestes Condicions Generals, l'usuari declara haver complert els divuit anys.

2.1 L'Usuari es compromet a fer un ús adequat del Lloc, així com del contingut que s'hi reculli en cada moment.

2.2 L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web per a la realització d'activitats contràries a la llei, els costums, la moral i l'ordre públic establert, així com es compromet a no utilitzar el Lloc per a la realització directa o indirecta d'actes que vulnerin els drets i interessos de tercers.

2.3 L'Usuari es compromet a no modificar, interferir, danyar o deteriorar el Lloc, els equips d'informació o telecomunicacions de UTOPEAK o de tercers.

3.1 Per accedir als continguts i/o utilitzar els serveis pot ser necessari omplir formularis de registre, llegir i acceptar les Condicions Generals i/o les Condicions Especials o, si escau, aprovar específicament determinades condicions contractuals.

3.2 Llevat que s'estableixi el contrari, les Condicions Generals seran efectives des del moment en què l'usuari accedeixi per primera vegada al Lloc o des que l'usuari comenci a utilitzar els serveis o a accedir als continguts i es mantindran vigents mentre l'usuari continuï accedint al Lloc.

3.3 L'usuari reconeix que s'identificarà com a titular dels seus drets i deures –en relació amb tots els serveis– exclusivament sobre la base de la identitat digital que se li atribueix i representada per les credencials (per exemple, identificador d'usuari, correu electrònic i contrasenya) proporcionats i/o escollits per l'usuari. Per tant, l'usuari es compromet a conservar aquestes credencials i comunicar immediatament qualsevol pèrdua de control sobre les mateixes a l'adreça info@utopeak.cat i implementar el procediment de restabliment de la contrasenya disponible al Lloc, tenint en compte que, en absència d'aquesta notificació i fins a la finalització d'aquest procediment, serà responsable de totes les accions realitzades amb aquestes credencials (per exemple, sol·licitud d'un servei, etc.) i no pot contestar aquest ús.

3.4 UTOPEAK farà tots els esforços raonables per garantir a l'usuari un accés continu i ininterromput al Lloc, però no es fa responsable si un o més dels serveis prestats o continguts posats a disposició de l'usuari de manera gratuïta es troben temporalment inaccessibles. Per a qualsevol servei o contingut de pagament, els termes i nivells de servei, si són diferents, es regiran per les Condicions Especials que els siguin aplicables.

4.1 Com a part dels serveis i continguts posats a disposició al Lloc, es poden esmentar o representar marques, productes o continguts de tercers. Aquestes marques, productes o continguts són i seguiran sent propietat exclusiva dels seus respectius propietaris.

4.2 Llevat que aquí i/o al Lloc s'indiqui el contrari, UTOPEAK és el propietari de les marques registrades de UTOPEAK, així com dels serveis i/o continguts publicats al Lloc (per exemple, textos, dissenys, etc.) i de tots els drets de propietat intel·lectual relacionats. Queda expressament prohibit a l'usuari reproduir, copiar, publicar o explotar comercialment aquests serveis i continguts que només poden ser utilitzats per a finalitats personals privades. En particular i sense limitació, l'usuari no pot (a) copiar, modificar, adaptar, traduir o crear obres derivades basades en el lloc o qualsevol servei o contingut del mateix; (b) dur a terme qualsevol operació d'enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o intentar descobrir d'una altra manera el codi font del Lloc o qualsevol part del mateix; (c) eliminar, eludir, desactivar, danyar o interferir d'una altra manera amb les funcions relacionades amb la seguretat del lloc, funcions que impedeixen o restringeixen l'ús o la còpia de qualsevol contingut accessible a través del lloc.

5.1 Com que el Lloc i els serveis o continguts tant físics com digitals relacionats (incloent-hi qualsevol informació publicada sobre productes i serveis de tercers) tenen finalitats d'informació general i de discussió, no tenen la intenció de respondre als requisits particulars de cap usuari. Els serveis o continguts publicats al Lloc no constitueixen cap forma de consell, recomanació, representació o aval per part de UTOPEAK. Tot i la professionalitat amb què UTOPEAK s'encarrega de la redacció i actualització dels seus continguts, és possible que continguin errors o no estiguin actualitzats. El lloc no està pensat ni ha de ser confiat pels usuaris per prendre (o abstenir-se de prendre) cap decisió específica de compra, venda o altres decisions. Qualsevol acord, transacció o altre acord realitzat entre un usuari i qualsevol tercer nomenat al lloc (o vinculat a) és sota la pròpia responsabilitat i risc de l'usuari.

5.2 El Lloc també pot mostrar anuncis de tercers, també en forma d'afiliacions de màrqueting (d'ara endavant també "Anuncis"). Aquests Anuncis es faran reconeixibles visualment respecte als serveis i continguts del Lloc, tal com exigeix la legislació aplicable. UTOPEAK no fa cap representació sobre el contingut de cap missatge publicitari d'aquests tercers. La visibilitat d'un anunci al lloc no vol dir que UTOPEAK accepti cap responsabilitat pel contingut d'aquests missatges publicitaris, de manera que UTOPEAK declina tota responsabilitat en conseqüència en la mesura màxima permesa per la llei aplicable.

El Lloc pot contenir enllaços a altres llocs web i al contingut del lloc web en aquests altres llocs web. UTOPEAK no manté aquests llocs web enllaçats i no es fa responsable del funcionament o del contingut del lloc web a qualsevol lloc a través del qual l'usuari pugui accedir a través del lloc. L'usuari ha de llegir tots els avisos legals de cada lloc web enllaçat abans d'utilitzar-lo. UTOPEAK no assumeix cap responsabilitat per cap pèrdua o dany pel que fa a aquest Lloc web o qualsevol altre lloc web i, per tant, declina tota responsabilitat en conseqüència en la mesura màxima permesa per la llei aplicable.

L'usuari es compromet a comunicar puntualment les dades personals necessàries per al registre, accés o utilització dels continguts i serveis de forma correcta i veraç. Les dades personals adquirides per UTOPEAK seran tractades d'acord amb la política de privacitat.

En cas que l'usuari tingui permís per carregar o enviar qualsevol contingut per a la seva publicació a qualsevol àrea del Lloc, l'usuari accepta i declara que ha creat aquest contingut, o ha rebut el permís o està autoritzat pel propietari de qualsevol part del contingut per enviar-lo al Lloc.

L'usuari garanteix que aquest contingut (i) no infringeix cap patent, marca registrada, secret comercial, copyright o qualsevol altre dret intel·lectual o de propietat o de privadesa de cap part o individu; (ii) no és obscè, amenaçador, assetjador, difamatori, enganyós, fraudulent, invasiu de la privadesa aliena, ofensiu, difamatori de cap persona o il·legal.

Si l'usuari o el propietari del contingut encara posseeix els drets d'autor del contingut, en enviar el contingut a UTOPEAK, l'usuari concedeix una llicència mundial incondicional, irrevocable, no exclusiva, lliure de drets d'autor, totalment transferible i perpètua per utilitzar, publicar i/o o transmetre, i autoritzar a tercers a utilitzar, publicar i/o transmetre, aquest contingut al Lloc.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

CONDICIONS ESPECIALS DELS SERVEIS DE PAGAMENT

1.1 Utopeak o proveïdor: Utopeak SL amb NIF B56309719 i seu a Carretera de Vic 140, 08243 Manresa, Espanya (d'ara endavant també “UTOPEAK”) i correu electrònic info@utopeak.cat.

Usuari: la persona que adquireix un o més serveis de pagament prestats per UTOPEAK.

Servei: un dels Serveis Digitals i/o Presencials prestats per UTOPEAK a través del Lloc, a petició de l'Usuari, entre els disponibles a https://utopeak.cat/.

Oferta: el document electrònic o comunicació -possiblement publicada en línia- que conté la indicació del preu i qualsevol altra condició econòmica aplicable al Servei durant tota la seva durada o una part del mateix.

1.2 Els termes definits en singular tenen el mateix significat en plural i viceversa.

Aquestes Condicions Especials regulen la prestació de Serveis de pagament. Aquestes Condicions complementen les Condicions Generals d'ús dels Serveis prestats per UTOPEAK. Per tant, els serveis estan subjectes tant a aquestes Condicions Especials com a les Condicions Generals.

3.1 UTOPEAK permet a l'Usuari accedir als continguts i serveis especificats per a cada Servei mitjançant subscripció.

3.2 El Servei també preveu l'enviament d'un o més butlletins a l'Usuari, sense perjudici del dret de l'Usuari a deixar de rebre un o més d'ells en qualsevol moment, continuant utilitzant el Servei.

3.3 El Servei es pot adquirir a través del Lloc tal com es defineix a les Condicions Generals. Els costos dels equips i dispositius necessaris per a l'ús del Servei són responsabilitat exclusiva de l'Usuari.

3.4 La relació econòmica i de facturació serà entre l'Usuari i UTOPEAK, si bé UTOPEAK podrà recórrer a un tercer contractista per al pagament, d'acord amb els termes i condicions que aquest últim li facilitarà en cada moment.

4.1 La sol·licitud de l'Usuari per adquirir un Servei equival a una proposta. La proposta de l'Usuari es considerarà acceptada, i per tant acceptat el contracte, en el moment de l'activació del Servei per part de UTOPEAK.

4.2 UTOPEAK confirmarà a l'Usuari que el Servei ha estat activat mitjançant comunicació electrònica via correu electrònic o per qualsevol altre canal disponible a través del dispositiu utilitzat per a l'acceptació del contracte o la utilització del Servei.

4.3 En sol·licitar l'activació del Servei, l'Usuari declara haver llegit i acceptat el contingut de l'Oferta, així com les Condicions Generals i Especials aplicables al Servei.

5.1 Per utilitzar el Servei, l'Usuari ha de pagar a UTOPEAK la tarifa especificada a l'Oferta escollida per l'Usuari. Les quotes sempre inclouen l'IVA llevat que s'indiqui el contrari.

5.2 El primer pagament s'efectuarà en el moment de l'activació del Servei -llevat que s'indiqui el contrari a l'Oferta-, mentre que els posteriors s'hauran de pagar amb la renovació de l'Oferta a la qual l'Usuari s'ha subscrit i ja hagi pagat.

5.3 Les tarifes a càrrec de l'Usuari no inclouen cap cost relacionat amb la connexió a Internet necessària per utilitzar el Servei prestat per UTOPEAK. Aquests costos corren a càrrec de l'Usuari i poden variar segons les tarifes aplicades per l'operador d'Internet escollit pel mateix Usuari.

5.4 El pagament es pot fer a través de qualsevol de les vies indicades per UTOPEAK quan l'Usuari sol·liciti el Servei. Les modalitats s'indiquen a l'Oferta i inclouen el pagament amb targeta de crèdit. En funció de l'instrument de pagament escollit, l'Usuari es compromet a implementar tot el necessari per garantir la realització correcta del pagament.

6.1 En cas que el pagament dels imports deguts a UTOPEAK no tingui èxit, UTOPEAK es reserva el dret de suspendre temporalment la prestació del Servei fins al moment del pagament efectiu.

6.2 S'entén que UTOPEAK encara podrà suspendre i/o finalitzar definitivament la prestació del Servei si l'Usuari incompleix una o més de les disposicions contingudes en les Condicions Generals o Particulars, sense perjudici del dret a reclamar la indemnització dels danys i perjudicis.

6.3 En els casos de suspensió o finalització de la prestació del Servei per causes imputables a l'Usuari, aquest no tindrà dret a cap devolució per la part del Servei encara no utilitzada.

7.1 L'activació del Servei està destinada al període de temps indicat a l'Oferta aplicable (per exemple, un any). Un cop l'Usuari hagi activat un Servei, el contracte es renovarà automàticament durant el període de temps aplicable (per exemple, d'un any a l'altre) tret que l'Usuari notifiqui la cancel·lació específica a UTOPEAK abans de l'expiració del contracte. UTOPEAK enviarà un correu electrònic per tal de notificar a l'Usuari amb antelació el funcionament de la renovació automàtica d'acord amb el que estableixen aquestes Condicions Especials perquè l'Usuari pugui decidir si continua amb el Servei. La renovació automàtica pot ser desactivada en qualsevol moment per l'Usuari des del seu compte personal. UTOPEAK informarà l'Usuari amb antelació de qualsevol canvi de preu que s'apliqui després de la renovació. UTOPEAK es reserva el dret de cobrar la taxa amb el mateix mètode de pagament utilitzat anteriorment.

7.2 L'usuari tindrà dret a desactivar el Servei en qualsevol moment. Per desactivar el Servei i per obtenir-ne més informació, l'Usuari pot contactar amb el servei d'atenció al client de UTOPEAK a info@utopeak.cat o accedir a la secció Perfil d'usuari del seu compte. S'entén que la desactivació es farà efectiva a partir de la finalització del període de pagament vigent en funció de l'Oferta aplicable amb la conseqüència que no es puguin retornar les quantitats degudes per aquest període.

8.1 COM QUE UTOPEAK OFEREIX SERVEIS I/O CONTINGUTS DIGITALS A TRAVÉS DE MEDIS INTANGIBLES, EN ENTRAR A LES CONDICIONS ESPECIALS, L'USUARI CONSENTEIX I RECONEIX EXPRESSAMENT QUE PERD EL SEU DRET DE RETIRADA EN COMENÇAR LA VISUALITZACIÓ DEL SERVEI.

9.1 Malgrat la professionalitat amb què UTOPEAK s'encarrega de la redacció i actualització dels seus continguts, és possible que continguin errors o no estiguin actualitzats. Per tant, l'Usuari és l'únic responsable de qualsevol activitat realitzada sobre la base de les dades, informacions, notícies i continguts facilitats per UTOPEAK.

9.2 Durant la relació UTOPEAK es reserva el dret a realitzar intervencions de manteniment destinades a corregir i/o millorar el rendiment dels seus Serveis. En aquests casos, s'informarà a l'Usuari de la data i durada de les intervencions.

9.3 UTOPEAK podrà actualitzar les aplicacions a través de les quals s'utilitza el Servei per tal d'introduir noves funcionalitats i/o corregir qualsevol error, defecte o error de programació. L'Usuari es compromet a comprovar periòdicament la publicació d'actualitzacions de les aplicacions esmentades per part de UTOPEAK i a instal·lar-les.

9.4 UTOPEAK no serà responsable de la indisponibilitat dels continguts atribuïbles a defectes o mal funcionament d'Internet o a esdeveniments aliens al seu control raonable.

9.5 Per a qualsevol reclamació relativa al funcionament del Servei, l'Usuari pot contactar amb UTOPEAK a la següent adreça: info@utopeak.cat. En cas que l'Usuari no estigui satisfet amb la solució proposada, encara per trobar una solució amistosa, l'Usuari pot accedir al lloc web http://ec.europa.eu/odr, que està disponible en qualsevol idioma de la Unió Europea.

10.1 Sense perjudici del que disposa l'article 7 de les Condicions Generals, els continguts subministrats per UTOPEAK podran estar protegits per mesures específiques de seguretat electrònica destinades a garantir-ne l'ús dins dels límits i amb les modalitats especificats a les Condicions Generals i Especials.

10.2 L'Usuari es compromet a no eliminar, inhabilitar, manipular, alterar i no realitzar cap altra activitat destinada a interferir en el correcte funcionament de les mesures aplicades per UTOPEAK per protegir els seus continguts.

10.3 L'incompliment de les disposicions anteriors donarà dret a UTOPEAK a resoldre immediatament el contracte, sense perjudici, en cap cas, del dret a reclamar la indemnització dels danys soferts.

Aquestes Condicions Especials es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb la seva interpretació, execució o extinció, els tribunals del lloc de residència o domicili de l'Usuari, si són consumidors i si es troben a Europa, tindran jurisdicció d'acord amb la legislació de protecció del consumidor aplicable a Espanya.

CONDICIONS ESPECIALS DE COMPRA

1.1 Utopeak o proveïdor: Utopeak SL amb NIF B56309719 i seu a Carretera de Vic 140, 08243 Manresa, Espanya (d'ara endavant també “UTOPEAK”) i correu electrònic info@utopeak.cat.

Usuari: la persona que compra un o més articles proporcionats per UTOPEAK.

Articles: un dels Articles Físics subministrats per UTOPEAK a través del Lloc, a petició de l'Usuari, entre els disponibles a www.utopeak.cat.

Oferta: el document electrònic o comunicació –possiblement publicada en línia– que conté la indicació del preu i qualsevol altra condició econòmica i de servei aplicable a l'Article durant tota la seva durada o una part del mateix.

1.2 Els termes definits en singular tenen el mateix significat en plural i viceversa.

Aquestes Condicions regulen l'oferta, l'enviament i l'acceptació de les ordres de compra d'Articles del Lloc, entre UTOPEAK i els Usuaris. Aquestes Condicions complementen les Condicions Generals per a la compra dels Articles venuts per UTOPEAK. Per tant, els Articles estan subjectes tant a aquestes Condicions Especials de Compra com a les Condicions Generals.

3.1 L'Usuari, per adquirir un o més Articles al Lloc, ha de seleccionar els Articles que vol comprar i afegir-los a la cistella de la compra. Un cop escollits els Articles, l'Usuari haurà d'anar a la caixa de la pàgina web de la cistella de compra, omplir el formulari de comanda de forma telemàtica, seguint les instruccions corresponents, i enviar-lo a UTOPEAK.

3.2 Les comandes de compra de l'Article poden ser realitzades per l'Usuari tant mitjançant el seu propi compte, si ha realitzat una compra en precedència i per tant ja s’ha registat al Lloc, o registrant-se en el momento de realizar la compra, facilitant, en aquest cas, les dades personals requerides per processar la comanda.

3.3 En el formulari de comanda s'ha fet referència a les Condicions Especials de Compra, així com un resum de les característiques principals de cada Article encarregat, el preu relatiu, les formes de pagament acceptats i les condicions de lliurament aplicables als Articles comprats, les despeses d'enviament i lliurament.

3.4 Abans de procedir a la compra dels Articles mitjançant l'enviament del formulari de comanda, l'Usuari es compromet a llegir les Condicions Especials de Compra, que també es poden imprimir, memoritzar o copiar per a ús personal. L'Usuari, mitjançant l'enviament del formulari de comanda, declara que ha entès i aprovat els continguts exposats en el formulari, així com que accepta les Condicions Especials de Compra i les Condicions Generals, mentre que si no les accepta, el formulari de comanda no es pot enviar.

3.5 Abans d'enviar el formulari de comanda de compra, l'Usuari pot comprovar les dades de la comanda, així com identificar i corregir qualsevol error en la introducció de les dades.

3.6 A més, quan el formulari de comanda sigui enviat per l'Usuari, això implica que aquest s'ha compromès a pagar el preu indicat en la comanda.

3.7 Un cop acceptada l'ordre de compra, UTOPEAK es comprometrà a enviar a l'Usuari un rebut de la comanda, que contindrà un resum de la informació relativa a les característiques essencials de la compra dels Usuaris, una indicació detallada del preu, les formes de pagament, i les despeses d'enviament.

3.8 UTOPEAK té dret a no acceptar cap ordre de compra que estigui incompleta o no hagi estat emplenada correctament, que no aporti garanties de solvència suficients o que els Articles no estiguin disponibles. En aquests casos, UTOPEAK s'obligarà, amb la promptitud i, en tot cas, en el termini de catorze (14) dies, comptats des de la data en què s'hagi enviat la comanda a UTOPEAK, a comunicar a l'Usuari, per correu electrònic, que el contracte no s'ha executat i que UTOPEAK no processarà l'ordre de compra. En el cas que l'Usuari ja hagi enviat el formulari de comanda i hagi pagat els Articles, UTOPEAK es comprometrà a reemborsar els diners pagats.

3.9 El formulari de comanda s'arxivarà al banc de dades de UTOPEAK durant el temps necessari per a la tramitació de les comandes i, en tot cas, en el compliment de la normativa vigent. L'Usuari tindrà dret a consultar les comandes realitzades a l'Àrea d'Usuari o posant-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.

4.1 Els articles originals, caracteritzats pel nom de marca, "Utopeak", són oferts exclusivament per UTOPEAK, ja sigui al Lloc o en altres canals de UTOPEAK.

4.2 Les característiques essencials dels Articles s'han indicat al Lloc, a la descripció de cada Element. UTOPEAK fa tot el possible per oferir als usuaris les millors imatges i descripcions, però malauradament no pot garantir que els textos estiguin lliures d'errors, que els colors i els detalls de les imatges del lloc web siguin representacions exactes del producte 100% i demana tenir en consideració que, en alguns casos, les dimensions puguin ser aproximades.

4.3 UTOPEAK no es fa responsable de l'ús dels Articles per part de l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari estar tècnicament capacitat i fer un ús correcte dels articles oferts i venuts per UTOPEAK.

5.1 Els preus dels articles que s'indiquen al lloc es calculen en euros (€).

5.2 Els preus dels Articles poden estar subjectes a variacions. A la pàgina de la Botiga i a les pàgines individuals de cada Article, els preus dels Articles inclouen l'IVA. A la cistella i la caixa, l'IVA està separat del preu de l'article. L'Usuari es compromet, per tant, a comprovar el preu final de venda abans d'enviar el corresponent formulari de comanda.

5.3 Les despeses d'enviament no estan incloses en el preu dels Articles i són cobertes per l'Usuari sempre que no s'indiqui expressament que les despeses d'enviament de la comanda són gratuïtes. Les despeses d'enviament dependran de la destinació i del mètode d'enviament seleccionat i s'afegiran a l'import total dels Articles seleccionats perquè l'Usuari pugui consultar-los en qualsevol moment a la cistella de la compra abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de compra. Les despeses d'enviament no inclouen l'IVA. L'IVA de l'enviament s'afegeix a l'IVA dels Articles i apareix com a concepte únic a la caixa.

5.4 UTOPEAK accepta pagaments amb targeta de crèdit o de dèbit. Les dades de pagament es recullen mitjançant un sistema de codificació (SSL). La relació econòmica i de facturació serà entre l'Usuari i UTOPEAK, si bé UTOPEAK podrà recórrer a un tercer contractista per al pagament, en compliment dels termes i condicions que aquest últim li facilitarà en cada moment. Les condicions de pagament també s'han fixat en cada formulari de comanda de compra individual i formen part integrant de les Condicions Especials de Compra.

5.4 El preu de compra de l'Article i les despeses d'enviament, tal com s'estableix al formulari de comanda, seran cobrats per UTOPEAK en la confirmació de la comanda.

5.5 En el cas que el pagament es realitzi amb targeta de crèdit, la informació financera (com, per exemple, el número de la targeta de crèdit o dèbit o la seva data de caducitat) s'enviarà encriptada als bancs o empreses que presten els corresponents serveis de pagament electrònic a distància, sense que cap tercera part pugui accedir-hi. A més, aquesta informació no serà utilitzada mai per UTOPEAK excepte per a la realització dels tràmits relatius a la compra, per a la qual s'ha facilitat, i per emetre qualsevol reemborsament en cas de retorn dels Articles, a més de fer valer el dret de desistiment o per prevenir o informar a la policia sobre un frau que s'hagi comès al Lloc.

5.6 En les comandes internacionals es poden produir taxes de duanes i impostos addicionals. Aquesta tarifa no està controlada per UTOPEAK i l'avalua l'oficina de duanes local de l'usuari. Si es requereix alguna informació més, l'Usuari s'ha de posar en contacte amb l'oficina de Duanes i Impostos Especials del país on s'envia l'Article.

6.1 Els costos, mètodes i condicions d'enviament dels Articles s'han establert en cada formulari de compra individual i constituiran part integrant de les Condicions Especials de Compra.

6.2 Un cop comprovat que el procés de compra s'ha dut a terme correctament, UTOPEAK procedirà a lliurar els Articles a l'adreça indicada per l'Usuari a la caixa, i dins dels termes establerts en cada formulari de compra individual, llevat que les parts hagin pactat expressament un altre termini.

6.3 UTOPEAK podrà informar a l'Usuari, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, quan la comanda de l'Article s'enviarà i les dades de contacte de l'empresa de transport que farà el lliurament.

6.4 El procés de compra es considerarà finalitzat des del moment en què l'Article hagi estat posat a disposició de l'Usuari en el lloc indicat per l'Usuari o en el punt de recollida corresponent.

6.5 UTOPEAK no es fa responsable, entre d'altres, de la pèrdua, deteriorament o robatori de l'Article un cop s'hagi posat a disposició de l'Usuari.

6.6 UTOPEAK informarà l'Usuari al més aviat possible sobre qualsevol incidència en el lliurament dels Articles.

6.7 Les adreces de lliurament només es poden modificar mentre la comanda està "En Procés" i abans de l'enviament de l'Article. L'usuari ha de contactar amb UTOPEAK el més aviat possible a través del correu electrònic info@utopeak.cat.

6.8 UTOPEAK no serà responsable dels errors i/o danys produïts en l'entrega quan l'adreça introduïda per l'Usuari no existeixi, sigui incorrecta o quan no es compleixin els requisits per al canvi d'adreça de lliurament indicats anteriorment. 

6.9 Si en el moment del lliurament de l'Article l'Usuari està absent o ningú el recull, l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb UTOPEAK el més aviat possible per acordar una nova data de lliurament.

6.10 L'Usuari haurà d'assumir les despeses d'enviament i devolució dels lliuraments no satisfactoris per causes no imputables a UTOPEAK o a l'empresa de transport.

6.11 En cas de pèrdua de paquets en trànsit, UTOPEAK activarà un nou enviament dels Articles a l'Usuari. En aquest cas, l'Usuari es posarà en contacte amb UTOPEAK a info@utopeak.cat confirmant que l'adreça de lliurament que apareix al correu electrònic de confirmació d'enviament és correcta, que l'oficina postal local no té el paquet i que cap dels veïns té el paquet amb ells. Qualsevol reclamació per paquets perduts en trànsit s'ha de presentar com a màxim 14 dies després de la data de lliurament estimada.

7.1 L'Usuari té dret a desistir del contracte de compra en un termini de 14 dies naturals des del dia d'enviament de la comanda de compra sense necessitat de justificació. Per exercir el dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar aquesta decisió per carta a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquestes Condicions Especials de Compra, o per correu electrònic a info@utopeak.cat.

7.2 En cas de desistiment, UTOPEAK reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts després de la compra, excepte els costos associats a un mètode d'enviament diferent del menys costós ofert per UTOPEAK, i com a màxim 14 dies naturals a partir de la data en què UTOPEAK es informat de la decisió de desistir d'aquest contracte.

7.3 UTOPEAK es reserva el dret de retenir el reemborsament fins que s'hagi rebut l'Article, o fins que l'Usuari hagi presentat el comprovant de devolució, en funció del que succeeixi primer.

7.4 UTOPEAK realitzarà el reemborsament a la persona que hagi pagat i utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per l'Usuari per a la compra inicial, tret que s'acordi explícitament el contrari.

7.5 L'Usuari ha de retornar i lliurar l'Article a UTOPEAK sense cap demora indeguda i, en tot cas, l'Article ha d'estar disponible per UTOPEAK com a molt tard dins dels 14 dies naturals des de la data en què l'Usuari notifica a UTOPEAK la decisió de retirar-se de el contracte. L'Usuari assumirà el cost de devolució dels Articles.

7.6 Els Articles s'han de retornar en les mateixes condicions en què els va rebre l'Usuari, juntament amb tot l'embalatge original, així com les instruccions i documents que l'acompanyen.

7.7 Els productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari i els productes segellats per motius sanitaris o higiènics que s'hagin desprecintat després del lliurament no són elegibles per a la retirada. 

8.1 En cas que UTOPEAK hagi enviat per error un Article diferent del sol·licitat o que la qualitat de l'Article enviat no sigui l'adequada, l'usuari s'haurà de posar en contacte immediatament amb UTOPEAK a info@utopeak.cat, en un termini màxim de 14 dies naturals des de l'enviament de la comanda de compra, amb una descripció del problema i fotos dels articles incorrectes/danyats.

8.2 Si el procediment d'inspecció té èxit, UTOPEAK es compromet a enviar a l'Usuari, per correu electrònic, la confirmació d'acceptació de defecte de l'Article, i procedirà, en un termini màxim de 14 dies naturals a comptar des de l'enviament de la confirmació d'acceptació del defecte de l'Article, amb el reemborsament o la substitució dels Articles afectats.

8.3 El cost del transport de la devolució d'aquests Articles serà a càrrec de UTOPEAK i serà aquest últim qui gestionarà la recollida amb el transportista. Si l'Article és retornat per l'Usuari per correu postal ordinari, UTOPEAK efectuarà el pagament corresponent al transport de tornada sempre que l'Usuari inclogui al paquet el justificant de les despeses de devolució. No es realitzarà el pagament del transport si l'Usuari decideix utilitzar un transportista no autoritzat. 

8.4 Les condicions anteriors 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 també apliquen a aquesta secció.

9.1 En relació amb el tractament de les dades personals del Client, s'ha de fer referència a la informació en la política de privacitat.

9.2 Per tal d'aprofitar els serveis específics prestats a petició de l'Usuari, es facilitaran especificacions d'informació així com l'autorització específica per a la recollida de dades personals, si és necessari.

10.1 Les Condicions Especials de Compra podran, en qualsevol moment, ser modificades per UTOPEAK, fins i tot en relació amb els canvis legislatius que poguessin sorgir. Les noves Condicions Especials de Compra entraran en vigor a partir del moment en què es publiquen al Lloc. Per tant, es convida als Usuaris a accedir periòdicament al Lloc per consultar-ne la versió més actualitzada, abans de realitzar qualsevol compra.

10.2 Les Condicions Especials de Compra aplicables a cada acord subscrit per l'Usuari mitjançant el Lloc seran les vigents en la data en què s'hagi enviat la compra.

Aquestes Condicions Especials es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb la seva interpretació, execució o extinció, els tribunals del lloc de residència o domicili de l'Usuari, si són consumidors i si es troben a Europa, tindran jurisdicció d'acord amb la legislació de protecció del consumidor aplicable a Espanya.

Desplaça cap amunt

Aquest espai està reservat als membres de la Comunitat Utopeak. T'animem a formar-ne part fen-te soci d'Utopeak!

JA ETS SOCI? LOG IN